องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 • No_Gift_policy
ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ... new

อ่านต่อ... 
 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี 2565
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภา... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ปี 65
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปลูกผักแปลงรวมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
กิจกรรมปลูกผักแปลงรวมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 สายบ้านนางทองจันทร์ - ถนนลาดยางหัวฝาย (ช่างต่อจากุนน คสล.เดิม - แยกถนนลาดยางหัวฝาย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.309 - 04 สายบ้านหนองพลวง - บ้านใหม่ขามป้อม ตำบลหนองพลวง
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงาน... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายล้วน - โรงเห็ด)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  การมีส่วนร่วมของประชาชน
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ...

  เมื่อเดือนกุม ...

  อ่านต่อ... 
   
  การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน
  การแกัไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน ...

  อ่านต่อ... 

   
  อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
  อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้า ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน
  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุม ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Banner_Eservice
  เข้าสู่ระบบ
  banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
  banner_ร้องเรียนการทุจริต
  facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
  APPF_web
  แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
  จังหวัดนครราชสีมา
  aec
  คสช
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาค
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน1111
  เดลินิวส์
  ดูทีวี