องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 สายบ้านนางทองจันทร์ - ถนนลาดยางหัวฝาย (ช่างต่อจากุนน คสล.เดิม - แยกถนนลาดยางหัวฝาย)

      

ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.309 - 04 สายบ้านหนองพลวง - บ้านใหม่ขามป้อม ตำบลหนองพลวง

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)

     

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโจม หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายล้วน - โรงเห็ด)

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางสำราญ - วัดป่าขามทุ่งพุดซา หมู่ที่ 5)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)

     

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 (สายบ้านผู้ใหญ่ - โรงเรียนบ้านโคกพระ)

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ขามป้อม หมู่ที่ 1 (สายหนองดุม)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร)

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี