องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาฯ อบต.หนองพลวง ในวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 และช่วงเปลี่ยนเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 - เดือน กันยายน 2565 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
จ้างจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาฯ อบต.หนองพลวงและผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ค 2022]
จ้างทำป้ายโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ค 2022]
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมสภาฯ อบต.หนองพลวง และผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ค 2022]
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายคุ้มโนนสำราญ-ฝายประชาอาสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ม.ย 2022]
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (สายกลางบ้าน-ศูนย์การเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ม.ย 2022]
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพุดซา หมู่ที่ 6 (สายซอยโนนตีนงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ม.ย 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
เข้าสู่ระบบ
banner_ร้องเรียนร้องทุกข์
banner_ร้องเรียนการทุจริต
facebook อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช
APPF_web
แบบสำรวจความต้องการให้ อบต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ช่วยเก็บขนขยะอันตราย ในหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชสีมา
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาค
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี